ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிகள் எதிர்வரும் வாரம் நாட்டிற்கு

ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிகள் எதிர்வரும் வாரம் நாட்டிற்கு

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்படும் ஸ்புட்னிக் V (Sputnik V) கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் எதிர்வரும் 12 ஆம் திகதி நாட்டிற்கு கிடைக்கவுள்ளதாக அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.

ரஷ்யாவிடம் முற்பதிவு செய்யப்பட்ட 7 இலட்சம் தடுப்பூசிகளின் முதற்கட்டமாக எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை ஒரு இலட்சம் தடுப்பூசிகள் கிடைக்கவுள்ளதாக கூட்டுத்தாபனத்தின் பொது முகாமையாளர் தினுஷ தசநாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசியின் முதல் தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்டு 21 நாட்களில் இரண்டாவது தடுப்பூசி வழங்கப்பட வேண்டும் என அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் கூறியுள்ளது.