அபில மற்றும் அமி – தாய்மைக்கான வைபவம் [PHOTOS]

அபில மற்றும் அமி – தாய்மைக்கான வைபவம் [PHOTOS]

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – சிங்கள திரையுலகின் நடிகர் அபில மற்றும் அமி ஆகியோரது புது வரவான குழந்தைக்கான விசேட வைபவ நிகழ்வின் கிளிக்ஸ்..