பாராளுமன்ற செயற்பாடுகள் ஒன்லைன் முறையில்

பாராளுமன்ற செயற்பாடுகள் ஒன்லைன் முறையில்

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொவிட் 19) – பாராளுமன்ற செயற்பாடுகளை ஒன்லைன் முறையில் முன்னெடுப்பது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இலங்கை பாராளுமன்ற வரலாற்றில் முதன் முறையாக பாராளுமன்ற அமர்வுகள், வாக்கெடுப்புக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு செயற்பாடுகளை இணையத்தின் ஊடாக முன்னெடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இணைய வழியாக பாராளுமன்ற செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.