மேலும் 6 மாதங்களுக்கு தடை நீடிப்பு

மேலும் 6 மாதங்களுக்கு தடை நீடிப்பு

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – பர்ப்பச்சுவல் ட்ரஷரீஸ் நிறுவனத்தின் வியாபார நடவடிக்கைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை மேலும் 6 மாதங்களுக்கு  நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (06) அறிவித்துள்ளது.