பெரும்போக நெல் கொள்வனவு : அமைச்சரவை அனுமதி

பெரும்போக நெல் கொள்வனவு : அமைச்சரவை அனுமதி

R. Rishma- Feb 23, 2021

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) - பெரும்போக நெல் கொள்வனவு 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. (more…) மேலும்