Tag: எகிப்திய ஜனாதிபதிக்கு 3 மைல் தூரம் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு

எகிப்திய ஜனாதிபதிக்கு 3 மைல் தூரம் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு – சர்ச்சை வெடித்தது

எகிப்திய ஜனாதிபதிக்கு 3 மைல் தூரம் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு – சர்ச்சை வெடித்தது

R. Rishma- Feb 9, 2016

எகிப்திய ஜனாதிபதி கடந்து சென்ற 3 மைல் தூரம் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எகிப்திய ஜனாதிபதி அப்தேல் ஃபத்தா கெய்ரோவின் ... மேலும்