Tag: காலோஸ் ப்ரித்வைட் மற்றும் குமார் சங்கக்கார

காலோஸ் ப்ரித்வைட் மற்றும் குமார் சங்கக்கார அவுஸ்திரேலியாவுக்கு

காலோஸ் ப்ரித்வைட் மற்றும் குமார் சங்கக்கார அவுஸ்திரேலியாவுக்கு

R. Rishma- Apr 7, 2016

அடுத்த அவுஸ்திரேலியா பிக் பேஷ் லீக் போட்டிக்காக காலோஸ் ப்ரித்வைட் மற்றும் கடந்த போட்டிகளில் அதிசிறப்பாய் ஆற்றலினை வெளிப்படுத்திய குமார் சங்கக்கார ஆகியோரினை ஹோபார்ட் ஹரிகேனஸ் அணிக்கு ... மேலும்