Tag: குமார் குணரட்னத்தின் விடுதலை

குமார் குணரட்னத்தின் விடுதலை குறித்து பாரிய ஆர்ப்பாட்டம்

குமார் குணரட்னத்தின் விடுதலை குறித்து பாரிய ஆர்ப்பாட்டம்

R. Rishma- Jan 19, 2016

முன்னிலை சோஷலிச கட்சியின் அரசியல் குழு உறுப்பினர் குமார் குணரட்னத்தின் விடுதலை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கொழும்பில் பாரிய ஆர்ப்பாட்டமொன்று முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. கொழும்பு - ... மேலும்