Tag: துருக்கி நாட்டின் புதிய தூதுவர் இராணுவ தளபதியுடன் சந்திப்பு [PHOTOS]

துருக்கியின் தூதுவர் இராணுவ தளபதியுடன் சந்திப்பு [PHOTOS]

துருக்கியின் தூதுவர் இராணுவ தளபதியுடன் சந்திப்பு [PHOTOS]

R. Viveka- Feb 27, 2020

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) -  இலங்கைக்கான துருக்கி நாட்டின் தூதுவர் ஆர். டேர்னட் செகெர்சியோக்ளு நேற்று (26) பதில் பாதுகாப்பு தலைமை பிரதானியும் இராணுவ தளபதியுமான ... மேலும்