Tag: தேசிய கொடியேற்றல்

நல்லாட்சியின் ஒரு வருட பூர்த்திக்கு ஒருவாரம் தேசிய கொடியேற்றல்

நல்லாட்சியின் ஒரு வருட பூர்த்திக்கு ஒருவாரம் தேசிய கொடியேற்றல்

R. Rishma- Dec 30, 2015

நல்லாட்சியை கொண்ட நாடு உருவாகி எதிர்வரும் ஜனவரி 8 ஆம் திகதியுடன் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகவுள்ளதால், அனைவரும் தமது வீடுகளில் தேசிய கொடிகளை ஏற்றி அதனை அனுஷ்டிக்குமாறு ... மேலும்