Tag: தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சு

பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் பதில் அமைச்சராக ஹர்ஷ டி சில்வா…

பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் பதில் அமைச்சராக ஹர்ஷ டி சில்வா…

R. Rishma- Oct 4, 2018

தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் அமைச்சரவை பதில் அமைச்சராக குறித்த அமைச்சரவையில் இராஜாங்க அமைச்சர் ஹர்ஷ டி சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேசிய கொள்கை மற்றும் ... மேலும்