Tag: தேசிய தெளஹீத் ஜமாத் அமைப்பின் கொழும்பு மாவட்ட அமைப்பாளர்

NTJ அமைப்பின் கொழும்பு மாவட்ட அமைப்பாளருக்கு விளக்கமறியல்..

NTJ அமைப்பின் கொழும்பு மாவட்ட அமைப்பாளருக்கு விளக்கமறியல்..

R. Rishma- May 2, 2019

(FASTNEWS | COLOMBO) - கடந்த 28ம் திகதி கைது செய்யப்பட்ட தேசிய தெளஹீத் ஜமாத் அமைப்பின் கொழும்பு மாவட்ட அமைப்பாளரை எதிர்வரும் 07ம் திகதி வரையில் ... மேலும்