Tag: தேசிய பொலிஸ் ஆணைக் குழு

உயர் பொலிஸ் அதிகாரிகள் சிலருக்கு இடமாற்றம்

உயர் பொலிஸ் அதிகாரிகள் சிலருக்கு இடமாற்றம்

S. Faumy- Jun 22, 2019

(FASTNEWS|COLOMBO)- சேவையின் அவசியம் கருதி சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்கள் இருவர் உள்ளிட்ட உயர் பொலிஸ் அதிகாரிகள் சிலருக்கு உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் இடமாற்றம் ... மேலும்