Tag: தேசிய மருத்துவ நிறுவனத்தின் மாணவர்கள்

தேசிய மருத்துவ நிறுவனத்தின் மாணவர்கள் சிலர் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு

தேசிய மருத்துவ நிறுவனத்தின் மாணவர்கள் சிலர் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு

S. Faumy- Aug 26, 2019

(FASTNEWS|COLOMBO) - கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் தேசிய மருத்துவ நிறுவனத்தின் மாணவர்கள் சிலர் இன்று(26) மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடொன்றினை பதிவு செய்துள்ளனர். ராஜகிரியவில் அமைந்துள்ள ஆண்களுக்கான விடுதியிலிருந்து ... மேலும்