Tag: தைப்பொங்கல் தினம்

தைப்பொங்கல் தினத்தன்று பாரிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்

தைப்பொங்கல் தினத்தன்று பாரிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்

R. Rishma- Jan 6, 2016

எதிர்வரும் தைப்பொங்கல் தினத்தன்று பாரிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் விசேட பாதுகாப்புடனேயே தைப்பொங்கல் தினத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் யாழ். மாவட்ட அமைப்பாளர் ... மேலும்