Tag: நன்னீர் மீன்பிடித் துறை

நன்னீர் மீன்பிடித் துறையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை…

நன்னீர் மீன்பிடித் துறையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை…

S. Faumy- Sep 17, 2018

கம்பஹா மாவட்டத்தில் நன்னீர் மீன்பிடித் துறையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. சுயதொழில் முயற்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் நன்னீர் மீன்பிடித் துறை மேம்படுத்தப்படுவதாக கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் ... மேலும்