Tag: பகிடிவதை இந்த வருடம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்படும் - பந்துல

பகிடிவதை இந்த வருடம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்படும்

பகிடிவதை இந்த வருடம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்படும்

R. Viveka- Jan 9, 2020

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) -  பல்கலைக்கழகங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் பகிடிவதை இந்த வருடம் முழுமையாக முடிவிற்கு கொண்டுவரப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். (more…) மேலும்