Tag: பங்களாதேஷ் பிரஜை

ஹெரோயினுடன் பங்களாதேஷ் பிரஜை இருவர் கைது..

ஹெரோயினுடன் பங்களாதேஷ் பிரஜை இருவர் கைது..

S. Faumy- Dec 31, 2018

தெஹிவளை பகுதியில் 200 கிலோ ஹெரோயினுடன் பங்களாதேஷ் பிரஜை இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்