Tag: பசில் தலைமையிலான செயலணிக்கு சிறப்பு அதிகாரங்கள்

பசில் தலைமையிலான செயலணிக்கு சிறப்பு அதிகாரங்கள்

பசில் தலைமையிலான செயலணிக்கு சிறப்பு அதிகாரங்கள்

R. Viveka- Mar 27, 2020

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) - மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பேணிச் செல்வதற்கான நடவடிக்கைகளை வழிநடத்துவதற்கான அதிகாரம் ஜனாதிபதியின் சிறப்பு பிரதிநிதி பசில் ராஜபக்ஸ தலைமையிலான செயலணியிடம் ... மேலும்