Tag: பதவியில் இருந்து விலகிய ஆளுநர்கள்

பதவியில் இருந்து விலகிய ஆளுநர்களை ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு அழைப்பு

பதவியில் இருந்து விலகிய ஆளுநர்களை ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு அழைப்பு

R. Rishma- Aug 5, 2019

(FASTNEWS | COLOMBO) - ஆளுநர் பதவிகளிலிருந்து விலகிய மத்திய மாகாண ஆளுநர் மைத்ரி குணரத்ன மற்றும் தென் மாகாண ஆளுநர் கீர்த்தி தென்னகோன் ஆகியோர் இன்று(05) ... மேலும்