Tag: கடும்போக்குவாத அமைப்பு

கடும்போக்குவாத அமைப்புகளுக்கு பணம் வழங்கியது கடந்த அரசே – அரச புலனாய்வுப் பிரிவு

கடும்போக்குவாத அமைப்புகளுக்கு பணம் வழங்கியது கடந்த அரசே – அரச புலனாய்வுப் பிரிவு

R. Rishma- Jan 29, 2016

கடந்த அரசாங்கம் கடும்போக்குவாத அமைப்பு ஒன்றுக்கு இரகசியமான முறையில் பணம் வழங்கியதாக, அரச புலனாய்வுப் பிரிவினர் கண்டறிந்துள்ளனர். கடும்போக்குவாத செயற்பாடுகளுக்காக, பாதுகாப்பு தரப்பு இரகசிய கணக்கு ஒன்றின் ... மேலும்