Tag: கொஹூவல மற்றும் பேராதெனிய

கொஹூவல மற்றும் பேராதெனியவுக்கு புதிய மேம்பாலங்கள்

கொஹூவல மற்றும் பேராதெனியவுக்கு புதிய மேம்பாலங்கள்

R. Rishma- May 23, 2019

(FASTNEWS | COLOMBO) - நிலவும் கடும் வாகன நேரிசலினை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கண்டி - பேராதனை மற்றும் கொழும்பு - கொஹூவல ஆகிய பகுதிகளில் மேம்பாலங்களை ... மேலும்