பாராளுமன்றம் இன்று முதல் கூடும்

பாராளுமன்றம் இன்று முதல் கூடும்

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – பாராளுமன்றம் இன்று (05) முதல் கூட்டப்பட்டு, நாள் முழுவதும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வாய்வழி கேள்விகளுக்காக நேரம் ஒதுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

தேர்தல் கட்டமைப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை ஆராய்ந்து அவற்றைத் திருத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்க பாராளுமன்றத் தேர்வுக் குழுவை நியமிக்கும் திட்டம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் பொதுச் செயலாளர் தெரிவித்தார்.

எதிர்வரும் ஏப்ரல் 07 அன்று 2019 ஏப்ரல் 21 ஈஸ்டர் தாக்குதல் குறித்த ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதத்தை நடத்த பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு முடிவு செய்துள்ளது.

மேலும், ஏப்ரல் 08 மற்றும் 09 ஆகிய திகதிகளில் அரசியல் பழிவாங்கல் பற்றிய தகவல்களை விசாரிக்கும் ஜனாதிபதி ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கையை விவாதிக்கவும் பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு முடிவு செய்துள்ளது.

ஏப்ரல் 6 ஆம் திகதி, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதிமுறைகள், மூலோபாய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதிகள் மற்றும் லஞ்சம் குறித்து விசாரிக்க ஆணையத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை திருத்துவதற்கான திட்டம் உள்ளிட்ட 08 பிரச்சினைகள் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

COMMENTS

Wordpress (0)