சதொச வர்த்தக நிலையங்கள் திறக்கப்படும்

சதொச வர்த்தக நிலையங்கள் திறக்கப்படும்

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – எதிர்வரும் 12 ஆம் மற்றும் 13 ஆம் திகதிகளில் அனைத்து சதொச வர்த்தக நிலையங்களும் திறந்துள்ளதாக வர்த்தக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் ஏனைய வர்த்தக நிலையங்களையும் குறித்த இரு தினங்களில் திறந்து வைக்குமாறு வர்த்தகர்களுக்கு அரசாங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.