திஸர பெரேரா ஓய்வு

திஸர பெரேரா ஓய்வு

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – எதிர்வரும் பங்களதேஷ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்குப் பின்னர் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக இலங்கை அணியின் சகலதுறை வீரர் திஸர பெரேரா அறிவித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.