பொருளாதார பாதைக்கான கட்டமைப்பு அறிக்கை வெளியானது

பொருளாதார பாதைக்கான கட்டமைப்பு அறிக்கை வெளியானது

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – நுண் பொருளாதார மற்றும் நிதி அமைப்பு ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆறு மாத கால பாதைக்கான கட்டமைப்பு அறிக்கை ஒன்று வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் கப்ராலினால் இன்று (01) இந்த அறிக்கை வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

முழுமையான அறிக்கை