காசா பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு தீ வைத்து அக்கிரமம் செய்யும் இஸ்ரேலிய இராணுவம்..!

காசா பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு தீ வைத்து அக்கிரமம் செய்யும் இஸ்ரேலிய இராணுவம்..!

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) –  இஸ்ரேலிய ஹாரெட்ஸ் நிறுவனம் நடத்திய விசாரணையில்,

இஸ்ரேலிய இராணுவம் காசா பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்குத் தீ வைத்தனர். அவர்கள் தங்கள் தளபதிகளின் நேரடி உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி தீ வைத்தனர்.

விசாரணையின் படி பொதுவான நடைமுறையாகிவிட்ட இந்த நடைமுறை, பாலஸ்தீனியர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்பிச் செல்வதைத் தடுப்பதற்கான ஒரு முறையாகவும், அதன் மூலம் அதன் காசா மக்களின் பகுதியை காலி செய்யவும் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தினரின் கொடிய நடவடிக்கை என, நம்பப்படுகிறது.