பரிதாபமான நிலையில் இஸ்ரேலிய துறைமுகம்..!

பரிதாபமான நிலையில் இஸ்ரேலிய துறைமுகம்..!

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – இஸ்ரேலிய பிரபல துறைமுகமான ஈலாட் திவாலாகி விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி இதனை அறிவித்துள்ளதுடன், அவசர நிதி உதவிக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

காசா யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டத்திலிருந்து இந்தத் துறைமுகம், காசா சார்பு குழுக்களினால் தாக்கப்பட்டு வருகிறது

 

COMMENTS

Wordpress (0)