சிறிமா திசாநாயக்க காலமானார்…

சிறிமா திசாநாயக்க காலமானார்…

(FASTNEWS|COLOMBO) முன்னாள் அமைச்சர் காமினி திசாநாயக்கவின் மனைவி சிறிமா திசாநாயக்க காலமானார்

தனியார் வைத்தியசாலையொன்றில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், அவர் தனது 76 ஆவது வயதில் காலமானார்

இவர் சிறிமா திசாநாயக்க , அமைச்சர் நவீன் திசாநாயக்க மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மயந்த திசாநாயக்க ஆகியோரின் தாயாராவார்.