கொழும்பு – கண்டி வீதியில் கடும் வாகன நெரிசல்…

கொழும்பு – கண்டி வீதியில் கடும் வாகன நெரிசல்…

(FASTNEWS|COLOMBO) கம்பஹா – மிரிஸ்வத்த சந்தியில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்து காரணமாக கொழும்பு – கண்டி வீதியில் கடும் வாகன நெரிசல் நிலவுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.