கொழும்பு – லோட்டஸ் சுற்று வட்ட வீதிக்கு பூட்டு

கொழும்பு – லோட்டஸ் சுற்று வட்ட வீதிக்கு பூட்டு

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – விசேட தேவையுடைய இராணுவ வீரர்கள் மேற்கொண்டுள்ள ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு லோட்டஸ் சுற்று வட்ட வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

COMMENTS

Wordpress (0)