நாமல் – லிமினி இரண்டாவது பயணத்தின் ஆரம்பம் [PHOTOS]

நாமல் – லிமினி இரண்டாவது பயணத்தின் ஆரம்பம் [PHOTOS]

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நமல் ராஜபக்ஷ மற்றும் லிமினியின் இரண்டாவது பயணத்தின் புகைப்படங்களின் தொகுப்பு இங்கே;