ஐஸ் ரக போதை பொருளுடன் ஒருவர் கைது

ஐஸ் ரக போதை பொருளுடன் ஒருவர் கைது

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – 75 ஆயிரம் ரூபாய பெறுமதியான ஐஸ் ரக போதை பொருளுடன் ஒருவர் கைது கிரேண்பாஸ் – ஹேனமுல்ல பிரதேசத்தில் வைத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பு ஒன்றின் போது குறித்த நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இதன்போது குறித்த நபரிடம் இருந்து 35 கிராம் ஐஸ் ரக போதை பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.