2019 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மனிதர்கள் பட்டியல் இதோ [PHOTOS]

2019 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மனிதர்கள் பட்டியல் இதோ [PHOTOS]

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – அமெரிக்காவின் பீப்பள்ஸ் சஞ்சிகையின் People (magazine) 2019 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மனிதர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பட்டியலில் அமெரிக்க முன்னாள் முதற்பெண்மணி மிஷெல் ஒபாமாவுடன் பாடகிகள் ஜெனிபர் லோபஸ், ஜெனிபர் அனிஸ்டன், டெய்லர் ஸ்விப்ட் ஆகிய மூவரும் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

மிஷெல் ஒபாமா

Related image

ஜெனிபர் லோபஸ்

Related image

ஜெனிபர் அனிஸ்டன்

Related image

டெய்லர் ஸ்விப்ட்

Image result for taylor swift catwalk