உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை உயர்வு

உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை உயர்வு

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகப்பொருளாதாரத்தின் நிலைமை காரணமாக ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை அமெரிக்கா டொலர் 1750ஆல்ட உயர்வடைந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வருடத்தில் 18.7 வீதமாக உயர்வடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.