மேலும் 03 செயலாளர்கள் நியமனம்

மேலும் 03 செயலாளர்கள் நியமனம்

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) –  மேலும் மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கமைய நீதி அமைச்சின் செயலாளராக எம் எம் பி கே மாயதுன்ன, துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சின் செயலாளராக யு டி சி ஜயலாள் மற்றும் புத்தசாசனா, மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள் அமைச்சின் செயலாளராக பேராசிரியர் கபில குணவர்தன ஆகியோரே இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.