மற்றுமொரு கிராம சேவகர் பிரிவு முடக்கம்

மற்றுமொரு கிராம சேவகர் பிரிவு முடக்கம்

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் |  அனுராதபுரம்) – அனுராதபுரம் மாவட்டத்தின் தேவநம்பியதிஸ்ஸபுர பகுதியின் 295 ஏ, கிராம சேவகர் பிரிவு உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.