பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு வருகிறது தடை  [VIDEO]

பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு வருகிறது தடை  [VIDEO]

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – ஒரு தடவை மற்றும் குறுகிய காலத்திற்கு பாவனைக்குட்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 31 ஆம் திகதி முதல் தடை செய்யப்படுவது தொடர்பிலான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நன்றி  : UTV Tamil HD