ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசி பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை.

ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசி பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை.

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் v (Sputink V) கொரோனா தடுப்பூசியினை நாட்டிற்கு பெற்றுக்கொள்ள அரச மருத்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் முகவராக செயற்படவுள்ளதென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

COMMENTS

Wordpress (0)