முன்னாள் சிரேஷ்ட பொலிஸ் மா அதிபர் அநுர காலமானார்

முன்னாள் சிரேஷ்ட பொலிஸ் மா அதிபர் அநுர காலமானார்

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) – முன்னாள் சிரேஷ்ட பொலிஸ் மா அதிபர் அநுர சேனாநாயக்க சற்றுமுன் காலமானார்.