சூடான செய்திகள்மேலும்

பிரதமருக்கு அதிகரிக்கும் ஆதரவு…

பிரதமருக்கு அதிகரிக்கும் ஆதரவு…

May 15, 2022

(ஃபாஸ்ட் நியூஸ் | கொழும்பு) - நாட்டின் பொருளாதார நலனுக்காக பிரதமரின் சரியான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்க 10 சுயாதீன கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன. சுயாதீன கட்சிகளின் 10 உறுப்பினர்களுக்கிடையில் இன்று ... மேலும்

உள்நாட்டு மேலும்