சூடான செய்திகள்மேலும்

இஸ்லாம் பாட ஆசிரிய பயிலுநர் தெரிவும் அட்டாளைச்சேனை கல்விக்கல்லூரியும்..!

இஸ்லாம் பாட ஆசிரிய பயிலுநர் தெரிவும் அட்டாளைச்சேனை கல்விக்கல்லூரியும்..!

Jan 25, 2023

இஸ்லாம் பாட ஆசிரியர் நியமனமானது இரண்டு அடிப்படையில் இலங்கையில் நடைபெற்று வந்தன. ஒன்று மௌலவி ஆசிரியர் நியமனம் மற்றையது கல்விக் கல்லூரி மூலம் நியமனம் இதில் மௌலவி ஆசிரியர் நியமனமானது ... மேலும்

உள்நாட்டு மேலும்